C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - Chin Na
                               
chin-na.gif                Chin Na (Chinese Combat) chiński system walki, bardzo widowiskowy i skuteczny, nastawiony na walkę w średnim dystansie i zwarciu. Zawiera techniki ataku poprzez uderzenia na punkty witalne
i  wrażliwe  strefy  ciała,  chwyty,  uciski,  rzuty  itp. Pozwala na kontrolowanie przeciwnika poprzez wykorzystywnie blokowania stawów (przez dźwignie), lub ścięgien, w taki sposób aby umiemożliwić mu poruszanie się.W swoim arsenale zawiera szeroki wachlarz technik walki z uzbrojomym np w nóż (pałkę, kij, tonfę, itp.) przeciwnikiem.  Stanowi  sposób  skutecznej  samoobrony  nie  zawierający elementów sportowych. Jest typowym systemem realnej walki  naucznym  w  chińskich jednostkach specjalnych i policji.

Techniki Chin Na można ogólnie podzielić na "chwytające" i "uderzające". Chwytające Chin Na jest bardziej podstawowe,  natomiast  techniki w których  wykorzystuje się uciski i uderzenia są bardziej zaawansowane.  Techniki  ucisku  są  często  stosowane  na  zakończenia  nerwowe,  co powoduje
bardzo  mocny  ból  lub  utratę  przytomności.  W  realnej  walce wykozystuje się ok. 100 punktów witalnych. Atak na te punkty powodować może  utratę przytomności, zdrętwienie kończyn, a nawet śmierć przeciwnika.

  
  zasady dźwigni łokciowej
          Sposoby kontroli przeciwnika można uzyskać przez:      
- blokowanie stawów,  
- rozdzielania mięsni i ścięgien,
- przemieszczanie kości,
- zatrzymywanie oddechu,
- uciskanie żył lub tętntnic,
- uciskanie punktów witalnych

W praktyce, w technikach Chin Na stosuje się kilka zasad kontrolowania przeciwnika jednocześnie.

 
                     Zastosowanie w walce kopnięcia kolanem w połaczeniu z dzwignią na staw łokciowy
                                                Zastosowanie kopniecia w staw kolanowy
                                         Zastosowanie techniki poderwania nogi wykrocznej

Program nauczania obejmuje ćwiczenia wzmacniające siłę - szczególnie siłę przedramion i dłoni oraz siłę i szybkość chwytania palcami. Równolegle prowadzone są ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, i wzamacniające mięśnie nóg. Następnie naucza się odpowiedniego przejmowania kontroli nad przeciwnikiem, uderzeń, kopnięć, podcieć, techniki prawidłowych padów i rzutów (w tym także techniki  walki  ulicznej), poczym  doskonali  się  nabyte umiejętności podczas praktycznych ćwiczeń
z patnerem  i  na przyborach.

                              C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - Chin Na

   
                                                     | e-mail | strona gł. | instruktor | treningi |