Informacje o gł. instruktorze
                     Prezesem  Centrum  Spotru  i  Rekreacji  " TRADYCJA " oraz  głównym instruktorem  Szkoły Chińskich Sztuk Walki jest p.Krzysztof Kęsek - pełnoprawny  instruktor T.K.K.F. rekreacji ruchowej o spejalności Kung Fu Wu Shu,  członek  Kadry  Narodowej  Polski  Wu  Shu.
 


fot.1.   
   fot.1. Krzysztof Kęsek - gł. instruktor
 

    
Krzysztof Kęsek jest również członkiem Polsko-Chińskiego Stowarzyszenia Wu Shu "NAN BEI", stawiającego sobie za cel swojej działalności popularyzację sztuki walki Wu Shu.

Instruktor K. Kęsek  rozpoczął  trening daleko-wschodnich sztuk  walki  w  1985 roku od  Judo (TS Wisła - Kraków), po czym  w 1989 roku podjął  naukę  Kung  Fu  w  Szkole Piotra Gąsiora S.S.W. "Chan" (działającej pod patronatem Instytutu Kung Fu Wu Shu w Pekinie),  gdzie w 1992 roku uzyskal stopień instruktora Kung Fu Wu Shu.  
Dzięki  współpracy  w.w.  Szkoły  z  Akademią  Pekińską K.Kęsek  miał zaszczyt uczyć sie kung fu pod okiem takich mistrzów jak:
Yang Shi  -  zdobywca  wielu  tytułów  i  medali w Tai Chi Chuan  oraz  walkach  full-contact  w  Chinach (uczeń m.in mistrza Chang'a),
Chang Xian Xian  -  oficer   Policji  Chińskiej,  specjalista szkoleniowy  w  Chin Na,
Cui Ya Hui - wybitny  specjalista  szkoleniowy  wu  shu, gł.trener Instytutu Kung Fu Wu Shu w Pekinie (przez wiele lat był partnerem treningowym  Li  Lianje - wielokrotnego mistrza świata w walkach  full-contact oraz m.in odtwórcy głównej roli w filmie "Kalsztor Shaolin"),

oraz  poznawać  tajniki  naturalnej  medycyny  chińskiej  u  specjalistów  takich  jak : prof. Wang Yin
( Ordynator  na  Wydziale  Akupresury  i  Akupunktury  Kliniki  Medycznej  w  prowincji  San  Xi ),
dr med.  Xue Yin Xian  (wybitna  specjalistka w dziedzinie  medycyny  naturalnej, lekarz  reprezentacji gimnastyki  sportowej  Chin). Po pomyślnym  złożeniu  egzaminów w zakresie akupunktury, akupresury,
i qi gung, uzyskał dyplom wydany przez Instytut Medycyny Naturalnej w Pekinie.
                               


fot.2.

Dylom ukończenia kursu masażu chińskiego i qi gong
prowadzonego przez prof. Wang Yin
z Instytutu Medycyny Naturalnej w Pekinie (Kraków 1993r)

Obecnie  Krzysztof Kęsek  pobiera  nauki  u  mistrza  Zhang Feng Jun (wybitnego specjalisty w stylach wewnętrznych,  absolwenta  i  byłego  trenera  Instytutu  Kung Fu Wu Shu  w  Pekinie), a także u mistrza Liu Yinpeng  (absolwenta  Instytutu  Kung Fu Wu Shu  w  Pekinie,  dwukrotnego  złotego  medalisty na Mistrzostwach Chin w walkach full-contact).

            
fot.3.

   fot.3. K.Kęsek z mistrzem Zhang Feng Jun
         
fot.4

     fot.4. K.Kęsek z mistrzem Liu Yinpeng

Do  ważaniejszych  osiągnięć  sportowych  K.Keska  można  zaliczyć udział  w  nastepujących zawodach:

- Mistrzostwa Polski Kung Fu - Wu Shu w Skawinie (1997r.), udział w konkurencjach:                       

                                        walki full-contact (kat.open)  :   II  miejsce - Wice-mistrz Polski
                                        tradycyjna broń długa (kij)    :   III miejsce
                                        tradycyjne formy ręczne        :   V  miejsce

- Ogólnopolski Turniej CHIN WOO - PZKF/WS, CHIN WOO (1998r), udział w konkurencjach:

                                       Tai Chi Chuan (style wewn.)   :   II  miejsce
                                       broń krótka (formy sportowe) :  III miejsce
                                       broń długa   (formy sportowe) :  III miejsce

- Ogólnopolski Turniej Kung Fu Wu Shu "Złoty Smok" (pod patronatem Ambasady Ch.R.L, 1998r):

                                       Tai Chi Chuan (style wewn.)        :   I   miejsce
                                       walki full-contact (kat. open)        :  II  miejsce
                                       broń długa   (formy sport. kij)       :  II  miejsce
                                       broń krótka (formy sport. szabla) :  III miejsce

                                                 
        medal za zajęcie I miejsca


- Światowy Festiwal Wu Shu w Chinach - Shanghai World Grand Wushu Festival China (05.2000r)

                                       Sanshou walki full-contact    : II   miejsce (kat. do 80kg)
                                       formy tradycyjne                  : II   miejsce

                                                
          medal za zajęcie II miejsca


- 8-me Mistrzostwa Europy Wu Shu - (8-th European Wu Shu Championship - Rotterdam 10.2000r)

                                       Sanshou walki full-contact  : II  miejsce Wice-mistrz Europy (kat. do 80kg)

                                             
           medal za zajęcie II miejsca

- VI Mistrzostwa Polski Wu Shu Polskiego Związku Kung Fu / Wu Shu (Warszawa 10.2000r)

                                       Sanshou walki full-contact  :  I  miejsce (kat. do 85kg)


- III Ogólnopolskie Mistrzostwa Yang's Martial Arts Asociation w Kung Fu (Bielsko-Biała 11.2000r)

                                               Tai Chi Chuan                      :  I  miejsce
                                               formy sportowe - kij             :  I  miejsce
                                               formy tradycyjne północne    :  I  miejsce

                                         

                  medal za zajęcie I miejsca


- 6-te Mistrzostwa Świata Wu Shu - (6-th World Wu Shu Championship - Yerewan 2001r)

                                       Sanshou walki full-contact  : III  miejsce W-c mistrz Świata (kat. do 80kg)

                            
                              medal za zajęcie III miejsca

*

                             C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - informacje o gł. instruktorze

   
                                                       | e-mail | strona gł. | instruktor | treningi |