C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - San Da
                               
san da                San Da (San Shou) - walka sportowa opatra  na  zasadach,  strategii  i  filozofii  tradycyjnych  styli kung fu - wu shu.  Zawodnicy  walczą  w  rękawicach oraz  powszechnie  stosowanych   na  zawodach spotrowych ochraniaczach. Najczęściej   zawody  odbywają  się  na macie. Dozwolona jest większość uderzń i kopnięć oraz podciącia, rzuty  i wypchnięcia za matę.
Ograniczenia dotyczą zazwyczaj uderzeń łokciem, kolenem, ciosów  w  tył głowy, kręgosłup i krocze. Mogą  one  być  jednak  modyfikowane,  w  zalezności  od   przepisów  obowiązujących   na  danych zawodach.
                                       
San Da - zawody...

fot. San Da - zawodnicy w trakcie walki.

                                            Zawody rozgrywane są w kilku konkurencjach:

                                                  - light contact
                                                  - semi contct
                                                  - full contact (najczęściej praktykowane)

Program  nauczania  obejmuje  ćwiczenia  ogólno-rozwojowe,  wzmacniające  siłę,  poprawiające szybkość,  koordynację  ruchową  oraz  ćwiczenia  utwardzające  kończyny.  Następnie  naucza się uderzeń, kopnięć, techniki prawidłowych padów, podcieć, rzutów (również  techniki  walki  ulicznej) oraz doskonali się nabyte umiejętności podczas praktycznych ćwiczeń  z  patnerem  i  na przyrządach (worki  i  gruszki bokserskie,  tarcze, itp).

Następnym etapem jest przygotowanie zawodnika do walki full contac, poprzez nauczanie kombinacji ataku i obrony, strategii oraz zachowania się  w  walce. Dalej  swoje  umiejętności  można  rozwijać poprzez specjalistyczne treningi i ćwiczenia wzmacniające qi gong.

                              C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - San Da

        
         | e-mail | strona gł. | instruktor | treningi |