C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - Shaolin
                              
shaolin

     

        Shaolin - tradycyjny styl  kung fu wu shu, opracowany i udoskonalany na przestrzeni wielu wieków
w  kasztorze  Shaolin.  Systemem  ten  jest  jednym  z  najbardziej  znanych i rozwiniętych  styli kung fu wu shu. Charakteryzuje się niskimi pozycjami, walką na długi i średni dystans. W  technikach  w  dużym stopniu wykorzystuje   m.in. siłę  odśrodkową, a  na  poziomie  zaawansowanym  wykorzystywany  jest qi  gong.  Zawiera  szereg   technik   ręcznych   i   kopnięć   (kombinacje   uderzeń,   bloków,   dźwigni, rzutów   itp).  Doskonale  dopracowane  techniki kopnięć i kopnięć w wyskoku uznawane są za jedne
z najbardziej skutecznych i efektownych. Statystyki  z zawodów  potwierdzają,  że Shaolin jest jednym
z najskuteczniejszych styli w walkch full-contact.

          


kopnięcie boczne

                fot 1. Kopnięcie boczne.

      


kopnięcie w wyskoku

              fot 2. Kopnięcie w wyskoku.

                     


uzbrojeni w białą broń mnisi z klasztoru Shaolin

                            fot 3. Mnisi z Shaolinu przed bramą klasztoru.

Do  ulubionych  broni  mnichów  z  klasztoru  Shaolin  mozna  zaliczyć:  kij,  szablę,  miecz,  włócznię, halabardę,  łańcuchy  oraz  inne  mniej  popularne  bronie  jak  np.  potrójny  cep,  czy  łopata.

Pogram nauczania stylu obejmuje kilka  poziomów,  które  stopniowo podnoszą  umiejętności adepta. W   pierszej   fazie  największy  nacisk  kładzie  się  na  ćwiczenia  ogólnorozwojowe  (siła,  szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchów), oraz podstawowe techniki walki (pozycje, bloki, uderzenia oraz kopnięcia). W następnej fazie nauczane są podstawowe  formy ręczne oraz ich zastosowanie w walce,
a także podstawowe formy z bronią.

                    
fot. 5.

 fot 4. Pozycja "wąż pełzający w trawie".
     
kopnięcie boczne - K.Kęsek

          fot 5. Kopnięcie boczne.

                                      


           

                     fot 6. Forma z szablą - fragment.

Następnie  nauczane  są  zaawanswane formy ręczne oraz ich zastosowanie w walce, formy podwójne (wykonywane  w  parach), oraz  formy  z  bronią  -  kij,  szbla,  miecz,  włócznia,  halabarda,  łańcuch. Do najbardziej znanych i nauczanych  form  można  zaliczyć:  tan tui  (forma 10 elestycznych kopnięć), "18  archatów"  (tradycyjne  techniki  walki  ćwiczone  w parach),  formy  siły,  pięciu  zwierząt,  ziemi, pijanego  mistrza  oraz  podwójne  formy  z  bronią.
Po  osiągnięciu  zaawansowanego  poziomu  wykonywane  są  ćwiczenia  z  wykożystaniem  enegii qi.

Poza asektami praktycznymi w postaci poznania praktycznej umiejętności sztuki walki i poprawienia ogólnej kondycji, Shaolin po przez swoją  filozofię wpływa  na  rozwinięcie  sfery  duchowej i psychiki
adepta (wzmocnienie  siły  woli i odporności psychicznej w sytuacjach stresowych), co ma przełożenie w  życiu  codziennym  (szkole,  pracy,  itp.).

                                                                                                                                                                                                                 

                                           C.S. i R "TRADYCJA". Strona Szkoły Chińskich Sztuk Walki - Shaolin

   
                                                       | e-mail | strona gł. | instruktor | treningi |